Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Bài viết ngẫu nhiên nhiều màu sắc cho blogspot

Thuật này sẽ hướng dẫn bạn tạo một tiện ích bài viết ngẫu nhiên cho nhãn hoặc tất cả bài viết mới trên blog. Điểm đặc biệt của tiện ích này là mỗi một bài khác nhau thì màu nền cũng khác nhau (mình sử dụng 7 màu) tất nhiên bạn có thể thay đổi nó nếu bạn cảm thấy thích, và một điều nữa là có đánh số bài viết theo cấp bậc khác nhau.

Bạn có thể xem hình ảnh minh họa bên cạnh hoặc xem trực tiếp trên blog demo ở bên dưới:.


Nếu từng theo dõi blog của namkna bạn sẽ thấy rằng mình từng giới thiệu một tiện ích Cool popular post có hình dáng và màu sắc tương tự như tiện ích này. Bạn có thể kết hợp với tiện ích đó để tạo phong cách riêng cho blog của bạn :)

☼ Cách thêm tiện ích bài viết liên quan nhiều màu sắc đẹp cho blogger.

1- Đăng nhập vào Blog
2- Vào Bố cục (layout) => Thêm tiện ích (Add widget)
3- Tạo một tiện ích HTML/javascript và dán đoạn code bên dưới vào nha.

<style type="text/css">
.noop-random-posts ul li {
list-style-image:none;
}.noop-random-posts ul {
list-style-type: none;
margin: 0;
padding: 5px 0;
}
.noop-random-posts ul li {
border: 0 none;
margin: 5px 0;
padding: 10px;
position: relative;
}
.noop-random-posts ul li:first-child {
background: none repeat scroll 0 0 #FF4C54;
width: 91%;
}
.noop-random-posts ul li:first-child:after {
content: "1";
}
.noop-random-posts ul li:first-child + li {
background: none repeat scroll 0 0 #FF764C;
width: 87%;
}
.noop-random-posts ul li:first-child + li:after {
content: "2";
}
.noop-random-posts ul li:first-child + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #FFDE4C;
width: 84%;
}
.noop-random-posts ul li:first-child + li + li:after {
content: "3";
}
.noop-random-posts ul li:first-child + li + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #C7F25F;
width: 81%;
}
.noop-random-posts ul li:first-child + li + li + li:after {
content: "4";
}
.noop-random-posts ul li:first-child + li + li + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #33C9F7;
width: 78%;
}
.noop-random-posts ul li:first-child + li + li + li + li:after {
content: "5";
}
.noop-random-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #7EE3C7;
width: 75%;
}
.noop-random-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li:after {
content: "6";
}
.noop-random-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #F6993D;
width: 72%;
}
.noop-random-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li:after {
content: "7";
}
.noop-random-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #F59095;
width: 69%;
}
.noop-random-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li:after {
content: "8";
}
.noop-random-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #C7F25F;
width: 66%;
}
.noop-random-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li + li:after {
content: "9";
}
.noop-random-posts ul li:first-child:after, .noop-random-posts ul li:first-child + li:after, .noop-random-posts ul li:first-child + li + li:after, .noop-random-posts ul li:first-child + li + li + li:after, .noop-random-posts ul li:first-child + li + li + li + li:after, .noop-random-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li:after, .noop-random-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li:after, .noop-random-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li:after, .noop-random-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li + li:after {
background: none repeat scroll 0 0 #353535;
border-radius: 50% 50% 50% 50%;
color: #FFFFFF;
font-size: 25px;
height: 30px;
position: absolute;
right: -17px;
text-align: center;
top: 1px;
width: 30px;
}
.noop-random-posts ul li a {
color: #444444;
font-size: 16px;
text-decoration: none;
}
</style>
<div class="noop-random-posts"><script type="text/javascript">
var randarray = new Array();var l=0;var flag;
var numofpost=5;function nooprandomposts(json){
var total = parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t,10);
for(i=0;i < numofpost;){flag=0;randarray.length=numofpost;l=Math.floor(Math.random()*total);for(j in randarray){if(l==randarray[j]){ flag=1;}}
if(flag==0&&l!=0){randarray[i++]=l;}}document.write('<ul>');
for(n in randarray){ var p=randarray[n];var entry=json.feed.entry[p-1];
for(k=0; k < entry.link.length; k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){var item = "<li>" + "<a href=" + entry.link[k].href + ">" + entry.title.$t + "</a> </li>";
document.write(item);}}
}document.write('</ul>');}
</script><script type="text/javascript" src="
http://template-helloximo.blogspot.com/feeds/posts/default/-/Blogspot-tips?alt=json-in-script&start-index=1&max-results=1000&callback=nooprandomposts"></script></div>
» Tùy chỉnh.
  • Phần màu cam là tên nhãn của bạn muốn hiển thị, Nếu nhãn có khoảng trắng thì thay khoảng trắng thành %20 nha bạn. (Tiện ích hoạt động tốt với những nhãn và blog có từ 500 bài trở xuống, nếu nhiều hơn sẽ sảy ra một số lỗi như hiển thị thiếu số bài bạn muốn).
  • Nếu muốn hiển thị cho cả blog thì bạn vui lòng xóa đoạn code có dạng  -/Blogspot-tips.
  • Thay http://template-helloximo.blogspot.com/ thành địa chỉ blog bạn muốn hiển thị bài đăng này.
  • numofpost = 5Là số bài viết hiển thị. Trường hợp tiện ích này bạn nên để hiển thị từ 9 bài viết trở xuống sẽ đẹp hơn, nếu bạn cho nhiều hơn thì bài số 10 trở đi sẽ không có màu nền. (Tất nhiên để có màu nền thì phải chỉnh sửa lại file CSS)
4- Lưu mẫu lại và kiểm tra kết quả nha.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.