Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Kết quả Tìm kiếm Tự động thêm Target = "_blank" vào các link ngoài Blogspot

Tham khảo qua cái code của hontap blog, tuy sử dụng rất tốt nhưng cũng hơi bất tiện cho _blank, tham khảo bài viết của Noct-Lang thì cũng khá hay và đơn giản. Đây có lẻ là bài viết thứ 03 (đoán ) mà có lẻ cộng đồng blogger sẻ sử dụng nó nhiều vì khi sử dụng code này, mình có thể tùy chỉnh các link out và link in trong blog, tùy vào đó mà thêm hoặc không thêm thuộc tính _ blank cho link.
Đặc biệt, ta có thể tùy chỉnh các link mà ta không muốn thêm thuộc tính này vào bằng cách thêm vào
changetargetlink('neyurt.com');  
thành  
changetargetlink('neyurt.com ,quangtruyen.biz...');
Code như sau :
<!-- add _blank for link out by  http://quangtruyen.info -->
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function changetargetlink(x){
var a = document.getElementsByTagName('a');
var args = changetargetlink.arguments;
for(var i in a){
a[i].target = "_blank";
a[i].rel = "_blank";
for(var j=0;j<args.length;j++){
if(a[i].href.match(args[j])){
a[i].target = "";
a[i].rel = "";
}}}}
changetargetlink('qneyurt.com');
//]]>
</script>
Với đoạn code nhỏ này bạn hảy chèn nó vào bên trên thẻ </body> .
Save template lại và thử kết quả. Chúc bạn thành công với thủ thuật này.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.