Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Người Ấy (Trịnh Thăng Bình) - Hướng dẫn đệm hát piano
Hướng dẫn đệm đàn piano bài Người ấy - Trịnh Thăng Bình (Bội Ngọc Piano Tutorial)

♥ BÓ CỤC BÀI HƯỚNG DÃN:

+ Hướng dẫn đệm hát Phiên khúc: 0:5 
+ Hướng dẫn đệm hát Điệp khúc:1:53


♥ HỢP ÂM:

Phiên khúc: C G Am G F C F G 
C G Am G F C F G C
F C F C F C F C F G 
mylove
Điệp khúc:C G Am G F C F G

C G Am G F C F G C
112
http://www.ebesucher.com/surfbar/herolove

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.