Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Recent Posts - Thủ thuật bài viết mới nhất dạng tin tức cho Blogger

Tuy nhiên, việc ứng dụng nó cũng gây ra một số “tác dụng phụ” như : ảnh hưởng đến tốc độ load Blog, không tốt cho SEO,…do phải sử dụng JavaScript để lấy dữ liệu từ nguồn cấp Feed. Vì vậy, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi áp dụng nó cho Blog của mình.

Recent Posts - Thủ thuật bài viết mới nhất dạng tin tức cho Blogger
1- Đăng nhập vào Blogger / Blogspot

2- Vào Bố cục (Lauout)

3- Chọn Thêm tiện ích (Add widget) => Tạo một widget HTML\JavaScript và dán vào đoạn code bên dưới :
<style type="text/css">
#iloveyouvietnam-rc {width:300px;margin:0;padding:10px;overflow:hidden;border:1px solid #ccc;background:#fff}
.
iloveyouvietnam-rc h2{background:#39c;color:#fff;line-height:1.6em;margin:0 0 10px;padding:4px 10px;font-weight:bold}
.iloveyouvietnam-rc ul{list-style:none;margin:0;padding:0}
.iloveyouvietnam-rc li{text-indent:0;background:url(http://4.bp.blogspot.com/-TVFMWMC-lZw/UasMPl5QstI/AAAAAAAADVw/Th-PSA_b3SI/s1600/tag_blue.gif) no-repeat 0 7px;line-height:1.5em;margin:0;padding:2px 0 2px 15px}
.iloveyouvietnam-rc h2 a:link, .iloveyouvietnam-rc h2 a:visited {color:#fff}
</style>
<div id="iloveyouvietnam-rc" class="iloveyouvietnam-rc">
<h2><a href="
http://www.iloveyouvietnam.blogspot.com/search/label/Ngay moi?&amp;max-results=5">Thủ thuật blog</a></h2>
<script type='text/javascript'>
numposts = 5; list1 = 1; sumPosts = 168;
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function removeHtmlTag(a, b) {
var s = a.split("<");
for (var i = 0; i < s.length; i++) {
if (s[i].indexOf(">") != -1) {
s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">") + 1, s[i].length)
}
}
s = s.join("");
s = s.substring(0, b - 1);
return s
}
function showrecentposts(e) {
img = new Array();
for (var i = 0; i < numposts; i++) {
var f = e.feed.entry[i];
var g = f.title.$t;
var h;
if (i == e.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < f.link.length; k++) {
if (f.link[k].rel == 'alternate') {
h = f.link[k].href;
break
}
}
if ("content" in f) {
var j = f.content.$t
} else if ("summary" in f) {
var j = f.summary.$t
} else
var j = "";
s = j;
a = s.indexOf("<img");
b = s.indexOf("src=\"", a);
c = s.indexOf("\"", b + 5);
d = s.substr(b + 5, c - b - 5);
if ((a != -1) && (b != -1) && (c != -1) && (d != "")) img[i] = d;
var l = '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-bottom:5px;border-bottom:double #eee"><tr><td><img width="110" height="85" src="' + img[i] + '" align="left" border="0" title="' + g + '" alt="' + g + '" style="margin:5px 10px 0 0">
<a href="' + h + '"><b>' + g + '</b></a><p style="margin:0;padding:5px 0 10px">' + removeHtmlTag(j, sumPosts) + ' ...</p></td></tr></table>';
var m = '<li>
<a href="' + h + '">' + g + '</a></li>';
if ((i >= 0) && (i < list1)) {
var n = l
}
if (i == list1) {
var n = '<div class="
iloveyouvietnam-rc"><ul>' + m
    }
if ((i > list1) && (i < numposts - 1)) {
var n = m
}
if (i == numposts - 1) {
var n = m + '</ul></div>'
}
document.write(n)
}
}
document.write("<script src=\"http://www.iloveyouvietnam.blogspot.com/feeds/posts/default/-/Ngay moi?max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts\"><\/script>");
//]]>
</script>
</div>
 • numposts = 5; : tổng số bài viết được hiển thị
 • list1 = 1; : số bài viết hiển thị kèm ảnh thumbnail
 • sumPosts = 168; : số ký tự mô tả (summary)
 • Thay  http://www.iloveyouvietnam.blogspot.com/ thành URL địa chỉ blog của bạn.
 • Thay Blogger thành nhãn muốn hiển thị bài đăng mới nhất.
Nếu bạn muốn hiển thị bài viết mới nhất cho cả Blog thì thay thế đoạn code sau : 
document.write("<script src=\"http://www.iloveyouvietnam.blogspot.com/feeds/posts/default/-/Blogspot-tips?max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts\"><\/script>");
Thànhđoạn code bên dưới.
document.write("<script src=\"http://www.iloveyouvietnam.blogspot.com/feeds/posts/default?max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts\"><\/script>");
5- Sau đó Lưu Mẫu Mẫu lại.

Thêm ảnh đại diện khi bài viết không có ảnh và tùy chọn để thay đổi màu chữ tiêu đề. Để làm điều này, bạn cần thay đoạn code chính của thủ thuật bằng đoạn code bên dưới :
<style type="text/css"> 
#iloveyouvietnam-rc {width:260px;margin:0;padding:10px;overflow:hidden;border:1px solid #ccc;background:#fff}
.iloveyouvietnam-rc h2{background:#39c;color:#fff;line-height:1.6em;margin:0 0 10px;padding:4px 10px;font-size:12px;font-weight:bold} 
.iloveyouvietnam-rc ul{list-style:none;margin:0;padding:0} 
.iloveyouvietnam-rc li{text-indent:0;background:url(http://4.bp.blogspot.com/-TVFMWMC-lZw/UasMPl5QstI/AAAAAAAADVw/Th-PSA_b3SI/s1600/tag_blue.gif) no-repeat 0 7px;line-height:1.5em;margin:0;padding:2px 0 2px 15px} 
.iloveyouvietnam-rc h2 a:link, .iloveyouvietnam-rc h2 a:visited {color:#fff} 
</style>
<div id="iloveyouvietnam-rc" class="iloveyouvietnam-rc">
<h2><a href="http://www.iloveyouvietnam.blogspot.com/search/label/Ngay moi?&amp;max-results=5">Thủ thuật blog</a></h2> 
<script type='text/javascript'>
numposts = 5;
list1 = 1;
sumPosts = 168;
maintitle = "#f0c";
subtitle = "#39c";
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function removeHtmlTag(a, b) {
var s = a.split("<");
for (var i = 0; i < s.length; i++) {
if (s[i].indexOf(">") != -1) {
s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">") + 1, s[i].length)
}
}
s = s.join("");
s = s.substring(0, b - 1);
return s
}
function showrecentposts(e) {
img = new Array();
for (var i = 0; i < numposts; i++) {
var f = e.feed.entry[i];
var g = f.title.$t;
var h;
if (i == e.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < f.link.length; k++) {
if (f.link[k].rel == 'alternate') {
h = f.link[k].href;
break
}
}
if ("content" in f) {
var j = f.content.$t
} else if ("summary" in f) {
var j = f.summary.$t
} else
var j = "";
s = j;
a = s.indexOf("<img");
b = s.indexOf("src=\"", a);
c = s.indexOf("\"", b + 5);
d = s.substr(b + 5, c - b - 5);
if ((a != -1) && (b != -1) && (c != -1) && (d != "")) {img[i] = d;} else {img[i]="http://3.bp.blogspot.com/-Mjpy0f-Hl7w/UasOP9MzQPI/AAAAAAAADV8/Wy3i7VX59f0/s1600/no-image.jpg";}
var l = '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-bottom:5px;border-bottom:double #eee"><tr><td><img width="110" height="85" src="' + img[i] + '" align="left" border="0" title="' + g + '" alt="' + g + '" style="margin:5px 10px 0 0"><a href="' + h + '" style="color:'+maintitle+'"><b>' + g + '</b></a><p style="margin:0;padding:5px 0 10px">' + removeHtmlTag(j, sumPosts) + ' ...</p></td></tr></table>';
var m = '<li><a href="' + h + '" style="color:'+subtitle+'">' + g + '</a></li>';
if ((i >= 0) && (i < list1)) {
var n = l
}
if (i == list1) {
var n = '<div class="iloveyouvietnam-rc"><ul>' + m
    } 
if ((i > list1) && (i < numposts - 1)) {
var n = m
}
if (i == numposts - 1) {
var n = m + '</ul></div>'
}
document.write(n)
}
}
document.write("<script src=\"http://www.iloveyouvietnam.blogspot.com/feeds/posts/default/-/Ngay moi?max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts\"><\/script>");
//]]>
</script>
</div> • maintitle = "#f0c"; : màu tiêu đề bài viết đầu tiên ( có ảnh và trích dẫn )
 • subtitle = "#39c"; : màu tiêu đề các bài viết tiếp theo.

<a href="' + h + '"><b>' + g + '</b></a>
3. Thay thế đoạn code trên thành đoạn code như bên dưới :
<a href="' + h + '" title="' + g + '"><b>' + removeHtmlTag(g, sumtitle) + '...</b></a>
<script type='text/javascript'>
numposts = 5; list1 = 1; sumPosts = 168;
</script>
<script type='text/javascript'>
numposts = 5; list1 = 1; sumPosts = 168; sumtitle = 36;
</script>
Để rút gọn tiêu đề bài viết quá dài, làm mất thẩm mỹ của tiện ích, bạn có thể sử dụng thủ thuật sau đây:
1. Cài đặt Recent Posts
2. Tìm trong đoạn code đó bạn sẽ thấy đoạn code có dạng tương tự như dưới (phàn mình tô màu xanh):
Code trên xuất hiện 2 lần.
4. Tiếp tục tìm đoạn code có dạng như sau :
và thay thế thành :

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.