Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Avast bị nỗi tường lửa

Avast nỗi tường lửa
Bước1:  vào local Are connect kick  avast firewall ndis filter miniport và chọn uninstall để gỡ rồi khởi đông lại máy ( Nếu có , Nếu không có ta thực hiện luôn bước 2 luôn )

Bước 2: Vào Control Panel kick gỡ bỏ Avast
Bước 3: sẽ hiện ra bảng


kick chọn sửa chữa rồi khởi động lại máy. là xong
copyright IloveYou ViệtNam

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.