Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

BÀI 2 LÂN ÔC Hướng dẫn đệm hát ca khúc -Tuyết rơi mùa hè- Cách rải bài này như sau: Bass 3 (21) 3 (21) 3 (21) 3 chuyển hợp âm.
+ (21) móc cả 2 dây cùng một lúc.
- Bài này các bạn quạt chả theo điệu ballade.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.