Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Bài 5 Cách thành lập quạt chả Ballade và ví dụ0:38 -- Chi tiết về cách Lên Xuống
1:20 -- Chi tiết về trường độ của phách
2:25 -- Kiểu Ballade 1
3:31 -- Kiểu Ballade 2
5:01 -- Kiểu Ballade 3
8:46 -- Ví dụ Kiểu 1 với "Forever Autumn"
10:20 -- Kiểu Ballade 4
10:55 -- Áp dụng với "What's up"
14:05 -- "Thế thôi"
14:45 -- "Xin anh đừng"
16:03 -- "To be with you"
16:53 -- "Gửi ngàn lời yêu"
18:14 -- "Yesterday Once More"
20:02 -- "Dòng thời gian"
21:27 -- Nói kỹ về cách Lên và Xuống

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.