Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Hướng dẫn cách gở bỏ trang http://thuthuat.chiplove.biz/ khi cài IDM

Các bạn nào sử dụng crack idm ở trang thuthuat.chiplove.biz, đều bị chèn cái trang củ chuối này. Sau đay mình sẽ trình bầy cách gỡ bỏ chúng như sau .
Ví dụ gỡ bỏ trang chủ  trên trinh duyệt  Google Chrome như sau:

1) Kick vào trình duyệt chọn Properties2) Hiện ra khung sau:

ở dòng Target thấy link trang http://thuthuat.chiplove.biz/ . Bạn xóa đi hoặc sửa link khác ào và ấn applyok là xong


Cài đặt Avast vĩnh viễn

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.