Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Các share, thủ thuật của TháiAiTi " đều cố tình tạo nỗi "


 Gửi các bạn blogger . Qua tìm tòi trên mạng mình thấy một số thủ thuật của  TháiAiTi rất đẹp. Nhưng mình khuyên các bạn nếu không biết sửa chữa thì đừng có dùng. Vì các share đều không hoần thiện do tắc giả cố ý taoh ra nỗi. Và tao các mã thừa nên trang blog của bạn. Một sự nguy hiểm !!! Nên các bạn hãy fix lại trước khi cài
http://www.thaiaiti.com/
http://rifqiy-seo2013-thaiaiti.blogspot.com/copyright IloveYou ViệtNam

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.