Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Bài 12 Quãng 8 " nhạc lý căn bản "


Quãng 8
Quãng 8 có thể có các loại quãng 8 đúng, quãng 8 tăng và quãng 8 giảm. Dưới đây chúng ta có thể biết được số cung của quãng 8 theo chất lượng của nó.
Quãng 8 giảm: 5 cung rưỡi (tức 11 nửa cung)
Quãng 8 đúng: 6 cung (tức 12 nửa cung)

 copyright IloveYou ViệtNam


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.