Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Lệnh Explode trong AutoCAD - Phá vỡ các đối tượng

Trong AutoCAD có 1 số đối tượng phức được tạo thành nhờ sự liên kết các đối tượng đơn như: Pline, Spline, Hatch, ... Lệnh Explode dùng để phá vỡ các đối tượng phức thành các đối tượng đơn.

Ví dụ: Khi ta vẽ hình chữ nhật bằng lệnh Rectangle thì hình chữ nhật là 1 đối tượng phứcCũng hình chữ nhật đó nếu ta vẽ bằng lệnh Line thì 4 cạnh của hình chữ nhật là 4 đối tượng đơn.Công dụng của lệnh Explode là có thể biến đổi hình chữ nhật vẽ bằng lệnh rectangle sang hình chữ nhật vẽ bằng lệnh Line.

Cách gọi lệnh:

Cách 1:


Cách 2:


Cách 3:


Bạn có thể sử dụng 1 trong 3 cách trên.

Command: X <nhấn Enter>
Select object: <chọn các đối tượng phức>
Select object: <tiếp tục chọn hay nhấn Enter để kết thúc việc lựa chọn và thực hiện lệnh>

Chúc các bạn thành công!

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.