Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Quản lý bản vẽ theo lớp, đường nét vẽ mẫu

Tạo lớp mới Lệnh Layer (L)

Menu barNhập lệnhToolbars
Format\ Layer...Layer hoặc LAModify

Khi thực hiện lệnh Layer sẽ xuất hiện hộp thoại Layer Properties Manager
Khi ta tạo bản vẽ mới thì trên bản vẽ này chỉ có một lớp là lớp 0. Các tính chất được gán cho lớp 0 là : Màu White (trắng), dạng đường Continuous (liên tục), chiều rộng nét vẽ là 0,025mm ( bản vẽ hệ mét) và kiểu in là Normal. Lớp 0 ta không thể nào xoá hoặc đổi tên.
-Gánthayđổimàucho lớp : Nếu click vào nút vuông nhỏ
chọn màu sẽ xuất hiện hộp thoại Select Corlor (hình sau) và theo hộp thoại này ta có thể gán màu cho lớp sau đó nhấn nút OK để chấp nhận.
Gán dạng đường cholớp: Chọn lớp cần thay đổi hoặc gán dạng đường. Nhấn vào tên dạng đường của lớp(cột Linetype) khi đó sẽ xuất hiện hộp thoại Select Linetype (hình sau) sau đó chọn dạng đường mong muốn sau đó nhấn nút OK.
Đóng băng và làm tan băng (FREEZE/THAW): Ta nhấn vào biểu tượng trạng thái
FREEZE/THAW. Các đối tượng của lớp đóng băng không xuất hiện trên màn hình và ta không thể hiệu chỉnh các đối tượng này ( Không thể chọn các đối tượng trên lớp bị đóng băng kể cả lựa chọn All). Trong quá trình tái hiện bản vẽ bằng lệnh Regen, Zoom....các đối tượng của lớp đóng băng không tính đến và giúp cho quá trình tái hiện được nhanh hơn. Lớp hiện hành không thể đóng băng.
*Khoálớp(LOCK/UNLOCK)ta nhấn vào biểu tượng trạng thái LOCK/UNLOCK đối tượng của lớp bị khoá sẽ không hiệu chỉnh được ( không thể chọn tại dòng nhắc "Select objects" ) tuy nhiên ta vẫn thấy trên màn hình và có thể in chúng ra được.
-Xoálớp(DELETE): Ta có thể dẽ dàng xoá lớp dã tạo ra bằng cách chọn lớp và nhấn vào nút Delete. Tuy nhiên trong một số trường hợp lớp được chọn không xoá được mà sẽ có thông báo không xoá được như lớp 0 hoặc các lớp bản vẽ tham khảo ngoài và lớp chứa các đối tượng bản vẽ hiện hành.
- Ngoài ra ta có thể thực hiện các lệnh liên quan đến tính chất và trạng thái của lớp bằng thanh công cụ Objects Properties được mặc định trong vùng đồ hoạ

Nhập các dạng đường vào trong bản vẽ Linetype hoặc Format \ Linetype

Menu barNhập lệnhToolbars
Format\ LineType...Linetype
Dạng đường, màu và chiều rộng nét vẽ có thể gán cho lớp hoặc cho các đối tượng. Thông thường khi bắt đầu bản vẽ trên hộp thoại chỉ có một dạng đường duy nhất là Continuous.
Để nhập dạng đường ta sử dụng lệnh Linetype hoặc vào menu Format\ LineType... xuất hiện hộp thoạiLinetypeManagervà chọn nút Load như trong khi tạo lớp ta gán dạng đường cho một lớp nào đó.

Định tỷ lệ cho dạng đường Ltscale

Menu barNhập lệnhToolbars
Ltscale
- Các dạng đường không liên tục: HIDDEN, DASHDOT, CENTER... thông thường có các khoảng trống giữa các đoạn gạch liền. Lệnh Ltscaledùng để định tỉ lệ cho dạng đường,nghĩa là định chiều dài khoảng trống và đoạn gạch liền. Nếu tỉ lệ này nhỏ thì khoảng trống quá nhỏ và các đường nét được vẽ giống như đường liên tục. Tỉ lệ này quá lớn thì chiều dài đoạn gạch liền quá lớn, nhiều lúc vượt quá chiều dài của đối tượng được vẽ, do đó ta cũng thấy xuất hiện đường liên tục. Trong AutoCAD2004nếu ta chọn bản vẽ theo hệ Mét thì không cần định lại tỉ lệ dạng đường.
Command: Ltscale
Enter new linetype scale factor <1.0000>: ┘ Nhập 1 giá trị dương bất kỳ
- Trên hộp thoại LinetypeManagergiá trị Ltscaleđược định tại ô soạn thảo GlobalScale Factor(khi chọn nút Details>)

Biến CELTSCALE

- CELTSCALE dùng để gán tỉ lệ dạng đường cho đối tượng sắp vẽ. Biến này liên quan tới gí trị tỉ lệ định bằng lệnh Ltscale. Ví dụ nếu đoạn thẳng được vẽ với biến CELTSCALE = 2 với tỉ lệ gán bằng lệnh Ltscale là 0.5 thì sẽ xuất hiện trên bản vẽ giống như đoạn thẳng tạo bởi biến CELTSCALE = 1 trong bản vẽ với giá trị Ltscale = 1.
Command: CELTSCALE
Enter new value forCELTSCALE <1.0000>:┘ Nhập 1 giá trị dương bất kỳ
- Nên cần phân biệt rằng khi thay đổi giá trị Ltscale sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ các đối tượng trên bản vẽ. Nhưng khi thay đổi giá trị của biến CELTSCALE chỉ ảnh hưởng tới trực tiếp các đối tượng sắp vẽ
- Trên hộp thoại LinetypeManagergiá trị biến CELTSCALE được định tại bởi ô soạn thảo Current Objects Scale(khi chọn nút Details>)

copyright IloveYou ViệtNam

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.