Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Không thể mở tiểu sử đúng cách google chrome
Khắc phục : Tạo người dùng Chrome mới là một cách nhanh chóng khác để tạo cấu hình người dùng trình duyệt mớ


Hướng dẫn cho WinDows
 1. Thoát hẳn khỏi Google Chrome.
 2. Nhấn phím tắt phím Windows  +E để mở Windows Explorer.
 3. Trong cửa sổ Windows Explorer xuất hiện, nhập thông tin sau vào thanh địa chỉ.
  • Windows XP%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\
  • Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8%LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\
 4. Tìm thư mục có tên "Default" trong cửa sổ thư mục mở ra và đổi tên thư mục đó thành "Backup default".
 5. Thử mở lại Google Chrome. Thư mục "Default" mới sẽ được tạo tự động khi bạn bắt đầu sử dụng trình duyệt.
Nếu muốn, bạn có thể chuyển thông tin từ cấu hình người dùng cũ sang cấu hình người dùng mới của mình. Tuy nhiên, tác vụ này không được khuyến nghị vì một phần cấu hình cũ của bạn có thể bị hỏng. Với lưu ý đó, để chuyển dấu trang cũ của bạn, hãy sao chép tệp "Bookmarks.bak" từ thư mục "Backup default" sang thư mục "Default" mới. Khi di chuyển xong, đổi tên tệp từ "Bookmarks.bak" sang "Bookmarks" để hoàn tất quá trình di chuyển. Tất cả dữ liệu trình duyệt khác sẽ được giữ nguyên trong thư mục "Backup default" nhưng bạn không thể chuyển thư mục này sang cấu hình mới của mình.

Hướng dẫn cho Linux
 1. Thoát hẳn khỏi Google Chrome.
 2. Chuyển đến Computer.
 3. Chọn Go > Location.
 4. Nhập thư mục sau vào trường văn bản:
  ~/.config/google-chrome/
 5. Tìm thư mục có tên "Default" trong cửa sổ thư mục mở ra và đổi tên thư mục đó thành "Backup default".
 6. Thử mở lại Google Chrome. Thư mục "Default" mới sẽ được tạo tự động khi bạn bắt đầu sử dụng trình duyệt.
Nếu muốn, bạn có thể chuyển thông tin từ cấu hình người dùng cũ sang cấu hình người dùng mới của mình. Tuy nhiên, tác vụ này không được khuyến nghị vì một phần cấu hình cũ của bạn có thể bị hỏng. Với lưu ý đó, để chuyển dấu trang cũ của bạn, hãy sao chép tệp "Bookmarks.bak" từ thư mục "Backup default" sang thư mục "Default" mới. Khi di chuyển xong, đổi tên tệp từ "Bookmarks.bak" sang "Bookmarks" để hoàn tất quá trình di chuyển. Tất cả dữ liệu trình duyệt khác sẽ được giữ nguyên trong thư mục "Backup default" nhưng bạn không thể chuyển thư mục này sang cấu hình mới của mình.

copyright IloveYou ViệtNam


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.