Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Tạo popup chỉ xuất hiện một lần duy nhất cho blog/ 1ip

Hiện nay để tránh tình trạng các đối tác chuộc lợi bất chính từ các hợp đồng quảng cáo các công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo đã áp dụng các điều luật dành cho hình thức always on top như chỉ chấp nhận thanh toán với những click xuất hiện 1 lần/1 ngày/1 ip máy tính. Như vậy nếu có mở nhiều lần cũng chỉ được tính một lần. Vạy tại sao ta không giới hạn số lần mở của sổ popup với tàn xuất 1 lần/1 ngày/1 ip để tránh gây phản cảm cho dộc giả truy cập vào blog của bạn.


» Cách tạo quảng cáo popup chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất trong 1 ngày với 1 địa chỉ ip!

 

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần Mẫu (Template)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Tìm thẻ mở sau:
<body>
- Thay thế đoạn code vừa tìm được thành code bên dưới:
Code :
 
<script>
//<![CDATA[
function Set_Cookie(name, value, expires, path, domain, secure) {
var today = new Date();
today.setTime(today.getTime());
var expires_date = new Date(today.getTime() + (expires));

document.cookie = name + "=" + escape(value) +
((expires) ? ";expires=" + expires_date.toGMTString() : "") +
((path) ? ";path=" + path : "") +
((domain) ? ";domain=" + domain : "") +
((secure) ? ";secure" : "");
}

function Get_Cookie(name) {

var start = document.cookie.indexOf(name + "=");
var len = start + name.length + 1;
if ((!start) &&
(name != document.cookie.substring(0, name.length))) {
return null;
}
if (start == -1) return null;
var end = document.cookie.indexOf(";", len);
if (end == -1) end = document.cookie.length;
return unescape(document.cookie.substring(len, end));
}

function Delete_Cookie(name, path, domain) {
if (Get_Cookie(name)) document.cookie = name + "=" +
((path) ? ";path=" + path : "") +
((domain) ? ";domain=" + domain : "") +
";expires=Mon, 11-November-1989 00:00:01 GMT";
}

function popunder() {
if (Get_Cookie('cucre') == null) {
Set_Cookie('cucre', 'cucre Popunder', '1', '/', '', '');
var url = " http://iloveyouvietnam.blogspot.com/";
pop = window.open(url, 'windowcucre');
pop.blur();

window.focus();
}
}

function addEvent(obj, eventName, func) {
if (obj.attachEvent) {
obj.attachEvent("on" + eventName, func);
}
else if (obj.addEventListener) {
obj.addEventListener(eventName, func, true);
}
else {
obj["on" + eventName] = func;
}
}

addEvent(window, "load", function (e) {
addEvent(document.body, "click", function (e) {
popunder();
});
});
//]]>
</script>
<body onclick='popunder();'> 
 
- Thay http://iloveyouvietnam.blogspot.com/ thành URL trang quảng cáo bạn muốn mở trong cửa sổ Popup.

- Thay http://iloveyouvietnam.blogspot.com/ thành URL trang quảng cáo bạn muốn mở trong cửa sổ Popup.

Nếu khi lưu mà hiện nỗi thì bạn thêm vào sau code </body>  thanhf code </body> nữa. Sẽ có dạng
</body>
</body>
 Chúc bạn thành công!!!Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.