Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Hướng dẫn tạo nút quyên góp cho paypal

   Để tạo được nút này, bạn cần phải có tài khoản PayPal Premier hoặc Business. Bạn thực hiện theo các bước sau:Tạo Nút PayPal Donate Để Quyên Góp, Ủng Hộ Tiền Cho Blog
  
     1/ Tại giao diện tài khoản PayPal, bạn vào mục Merchant Services ở trên các tab, Tiếp tục chọn mục Donations ở dưới góc phải.
Tạo Nút PayPal Donate Để Quyên Góp, Ủng Hộ Tiền Cho Blog
     

2/ Tại bước 2, bạn có một số lựa chọn khác như Use your own button image (dùng nút donate của riêng bạn), Currency (loại tiền tệ),  Use my secure Merchant ID account (dùng ID của riêng account, bảo mật địa chỉ email) hoặc Use my primary email address (công khai địa chỉ email). Ở Step 2, bạn có thể chọn số tiền nhất định để ủng hộ hoặc để tự do tùy người ủng hộ.
Tạo Nút PayPal Donate Để Quyên Góp, Ủng Hộ Tiền Cho Blog
     Tại Step 3 bạn có thể lựa chọn thêm Take Customer to this URL để đưa thêm địa chỉ mà người ủng hộ sẽ ghé thăm sau khi đã ủng hộ xong.      Cuối cùng bạn bấm nút Create Button để tạo nút.Tạo Nút PayPal Donate Để Quyên Góp, Ủng Hộ Tiền Cho Blog
     3/ Sau đó bạn sẽ nhận được một đoạn code mà PayPal cung cấp, bạn dán code này vào nơi muốn nút Donate xuất hiện trong website/Blog. Khi bấm vào nút đó bạn sẽ được đưa đến trang của PayPal, nhập số tiền muốn ủng hộ vào Donations amount rồi bấmUpdate Total. Tại Login To PayPal bạn nhập thông tin để đăng nhập vào PayPal và hoàn thành việc ủng hộ.
Tạo Nút PayPal Donate Để Quyên Góp, Ủng Hộ Tiền Cho Blog


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.