Header Ads



Tôi Yêu Bạn Hải Dương

Sheet You Raise Me Up Piano solo






 tải tấm You Raise Me Up Piano solo của

Khi tôi xuống và, oh linh hồn tôi, vì vậy mệt mỏi;
Khi khó khăn đến và trái tim tôi nặng gánh be;
Sau đó, tôi vẫn ở đây và chờ đợi trong im lặng,
Cho đến khi bạn đến và ngồi một lúc với tôi.

Bạn nâng tôi lên, vì vậy tôi có thể đứng trên núi;
Bạn nâng tôi dậy, bước đi trên vùng biển bão tố;
Tôi mạnh mẽ, khi tôi đang trên bờ vai của bạn;
Bạn nâng tôi lên ... Để nhiều hơn tôi có thể được.
 tải tấm You Raise Me Up Piano solo của

[Instrumental nghỉ]

Bạn nâng tôi lên, vì vậy tôi có thể đứng trên núi;
Bạn nâng tôi dậy, bước đi trên vùng biển bão tố;
Tôi mạnh mẽ, khi tôi đang trên bờ vai của bạn;
Bạn nâng tôi lên ... Để nhiều hơn tôi có thể được.

Bạn nâng tôi lên, vì vậy tôi có thể đứng trên núi;
Bạn nâng tôi dậy, bước đi trên vùng biển bão tố;
Tôi mạnh mẽ, khi tôi đang trên bờ vai của bạn;
Bạn nâng tôi lên ... Để nhiều hơn tôi có thể được.

Bạn nâng tôi lên, vì vậy tôi có thể đứng trên núi;
Bạn nâng tôi dậy, bước đi trên vùng biển bão tố;
Tôi mạnh mẽ, khi tôi đang trên bờ vai của bạn;
Bạn nâng tôi lên ... Để nhiều hơn tôi có thể được.

Bạn nâng tôi lên ... Để nhiều hơn tôi có thể .......

 tải tấm You Raise Me Up Piano solo của

bản quyền: Học đàn Piano trực tuyến

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.