Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Học guitar online trên mạng cùng Vn Youtuber


Đây là mình đã phân vùng hệ thống lại tất cả các video và giáo trinh. 
Nếu bạn muốn đệm hát guitar thì trước hết hãy học giáo trinh cơ bản của HieuOrion xong đến Haketu rồi đến anh Lân Ốc nhé !

  1. Guitar ( đệm hát)
  2. Guitar ( ballad quạt chả)
  3. Guitar ( các điệu cơ bản)
  4. VTG Guitar ( SoLo Rock )
  5. Nhạc lý


Các giảng viên:

    Hieuorion       Lân Ốc       Haketu      Guitar damme    VTG Guitar ( SoLo Rock )


copyright: Học đàn piano online

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.