Trên đây đều là những đầu số của mạng Mobifone sồm những số điện thoại đi dộng bắt đầu bằng số sau
090...
093...
0120...
0121...
0122...
0126...
0128...