Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Hướng dẫn sử dụng pen tool Adobe Photoshop CS6

Tạo các đường line bằng cách click chuột trái và đường cong bằng cách giữ im chuột và kéo các điểm neo.


Thêm 1 điểm trên 1 phân đoạn thẳng bằng cách click chuột trái zô đoạn đó ( lưu ý khi con trỏ chuột như hình vẽ là mới add thêm điểm vào đc nhé các bạn )


Xóa 1 điểm cũng y như add vậy và cũng lưu ý khi con trỏ chuột như hình vẽ là mới xóa điểm nhé
Chỉnh sửa 1 điểm bằng cách giữ phím Alt và click chuột trái kéo các điểm neo
Ý nghĩa Cursors Bắt đầu vẽ. Thường là khi move cả đường line Thêm 1 điểm trên đường line Loại bỏ 1 điểm trên đường line Đóng đường line ( điểm đầu và cuối giao nhau )Phím tắt :Giữ Crtl và click chuột để di chuyển toàn bộ đừong lineGiữ Alt + click chuột trái để uốn cong hoặc làm thẳng.còn cái move điểm thì mình chả hiểu dùng sao. mình thì giữ Alt để chọn điểm sau đó nhấn tiếp phim cách để move điểm .Ctrl + J : Đóng điểm đầu và cuốiChọn công cụ Pen (P)Chọn thêm điểm (+)Xóa điểm (-)Cắt đoạn ra thành từng line nhỏ (C)Tuỳ chọn(Edit > Preferences > Selection & anchor display)
1. Tolerance: Nôm na có thể hiểu là bán kính độ nhạy con trỏ chuột. Khi bạn rê chuột lại gần 1 điểm nào đó thì nếu con trỏ chuột của bạn nằm trong vùng bán kính này thì sẽ bắt được điểm đó.
2. Object Selection by Path Only: xem hình là hiểu
3. Snap to Point: như trên
4. Anchor Point and Handle Display: Cách thức hiển thị, có 3 cách thức , ( mà chả thay đổi cách hiển thị j mấy  )
5. Highlight Anchors on Mouseover: Làm nổi bật các điểm khi rê chuột qua
6. Show Handles When Multiple Anchors are Selected : hiển thị các điểm cong lựa chọnĐể smoothen một line bằng cách giảm số lượng các điểm Object > Path > Simplify rùi tùy chỉnh.
Để ngăn thay đổi chức năng của pen tool khi tương tác với các điểm khác hoặc đường line ta vào Edit > Preferences> General và check Disable Auto Add/Delete

copyright: Học đàn piano online

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.