Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Bài 8 Mặt trời bé con - Guitar đệm hát phần 1
Điệu Fox là điệu nhịp 2/4
Cấu trúc Fox là :
[Bass1] - 1,2,3 - [Bass2] - 1,2,3  | [Bass1] - 1,2,3 - [Bass2] - 1,2,3  | [Bass1] - 1,2,3 - [Bass2] - 1,2,3  | 
+ Chú thích:
[Bass1] : bass chủ đạo: ví dụ hợp âm Rê thì gẩy nốt Rê trên một trong những nốt đang bấm ở các dây 4 , 5, 6  
[Bass2] : nốt Bass khác 
1,2,3 : gẩy một lúc 3 dây

[Am] [F] [G] [Am]Ngoài kia [Am] có cô bé nhìn qua khe [C] nghe tiếng đàn [G] của tôi [Am]Ngoài kia [Am] có chú bé trèo cành me [C] mắt xoe tròn [G] lắng nghe [Am]Đàn tôi [Am] hát câu gì [G] mà sao cô bé cười [F] ngộ ghê [E]Đàn tôi [Am] hát câu chi [G] mà sao chú bé ngồi [F] mơ màng [E]Hạnh phúc [Am] quá đơn sơ [Dm], đời tôi đâu có ngờ [F]Từng đêm cô bé chờ [E] như chờ từng [G] giấc mơ [Am][Am] [F] [G] [Am]
Ngày xưa [Am] cũng như bé tuổi còn thơ [C] tôi vẫn thường [G] trộm nghe [Am]Nhà bên [Am] có anh lính rời xa quê [C] hay chơi đàn [G] rất khuya [Am]Đàn anh [Am] đã cho tôi [G] trời xanh như ước mơ [F] tuổi thơ [E]Đàn anh [Am] đã cho tôi [G] dòng sông mang cánh buồm [F] khát vọng [E]Tuổi thơ [Am] đã đi qua [Dm], giờ đây hát bên em [F],Từng đêm đứng quanh tôi [E] những mặt trời [G] bé con [Am][Am] [F] [G] [Am]
Đàn anh [Am] đã cho tôi [G] trời xanh như ước mơ [F] tuổi thơ [E]Đàn anh [Am] đã cho tôi [G] dòng sông mang cánh buồm [F] khát vọng [E]Tuổi thơ [Am] đã đi qua [Dm], giờ đây hát bên em [F],Từng đêm đứng quanh tôi [E] những mặt trời [G] bé con [Am]
Trời mưa [Am] quá em ơi [G], bài ca ướt mất rồi [F], còn đâu[E].Trời mưa [Am] đến bao lâu [G], mà sao em vẫn chờ [F] vẫn đợi [E]...Hạnh phúc [Am] quá đơn sơ [Dm], đời tôi đâu có ngờ [F],Từng đêm em vẫn chờ [E], vẫn chờ đợi [G] dưới mưa [Am]....[Am] [F] [G] [Am]

copyright: Học đàn piano online

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.