Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

lời bài hát Between The Raindrops - Lặng Giữa Những Giọt Mưa Vietsub
Nhìn xung quanh
Không có ai nhưng bạn và tôi Ngay tại đây và bây giờ

Cách đó nó có nghĩa là phải


Có một nụ cười trên khuôn mặt của tôi
Biết rằng tất cả mọi thứ lại với nhau đó là theo cách của chúng tôi
Là tốt hơn so với sao
Đi bộ giữa những giọt mưa
Cưỡi cơn dư chấn, chúng tôi đứng mát
Vào hoàng hôn
Sống như không có gì để mất
Đuổi theo mỏ vàng
Băng qua đường nhăn chúng tôi biết
Giữ và hít một hơi thật
Tôi sẽ ở đây từng bước
Đi bộ giữa những giọt nước mưa với bạn
Đưa tôi bây giờ
Một nơi điên như thế giới của
Khi các bức tường đi xuống
Bạn sẽ biết tôi ở đây để ở lại
Không có gì tôi sẽ thay đổi là
Biết rằng tất cả mọi thứ lại với nhau đó là theo cách của chúng tôi
Là tốt hơn so với sao
Đi bộ giữa những giọt mưa
Cưỡi cơn dư chấn, chúng tôi đứng mát
Vào hoàng hôn
Sống như không có gì để mất
Đuổi theo mỏ vàng
Băng qua đường nhăn chúng tôi biết
Giữ và hít một hơi thật
Tôi sẽ ở đây từng bước
Đi bộ giữa những giọt nước mưa với bạn
Có một nụ cười trên khuôn mặt của tôi
Biết rằng tất cả mọi thứ lại với nhau đó là theo cách của chúng tôi
Là tốt hơn so với sao
Đi bộ giữa những giọt mưa
Cưỡi cơn dư chấn, chúng tôi đứng mát
Vào hoàng hôn
Sống như không có gì để mất
Đuổi theo mỏ vàng
Băng qua đường nhăn chúng tôi biết
Giữ và hít một hơi thật
Tôi sẽ ở đây từng bước
Đi bộ giữa những giọt nước mưa với bạn
Giữa những giọt nước mưa với bạn
Giữa những giọt nước mưa với bạn
Giữa những giọt nước mưa với bạn
Lời Tiếng anh
Look around
There’s no one but you and me
Right here and now
The way it it was meant to be
There’s a smile on my face
Knowing that together everything that’s in our way
Were better than alright
Walking between the raindrops
Riding the aftershock we stand cool
Off into the sunset
Living like there’s nothing left to lose
Chasing after gold mines
Crossing the fine lines we knew
Hold on and take a breath
I’ll be here every step
Walking between the raindrops with you
Take me now
The world’s such a crazy place
When the walls come down
You’ll know I’m here to stay
There’s nothing I would change
Knowing that together everything that’s in our way
Were better than alright
Walking between the raindrops
Riding the aftershock we stand cool
Off into the sunset
Living like there’s nothing left to lose
Chasing after gold mines
Crossing the fine lines we knew
Hold on and take a breath
I’ll be here every step
Walking between the raindrops with you
There’s a smile on my face
Knowing that together everything that’s in our way
Were better than alright
Walking between the raindrops
Riding the aftershock we stand cool
Off into the sunset
Living like there’s nothing left to lose
Chasing after gold mines
Crossing the fine lines we knew
Hold on and take a breath
I’ll be here every step
Walking between the raindrops with you
Between the raindrops with you
Between the raindrops with you
Between the raindrops with youcopyright: Học đàn piano online

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.