Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Lời bài hát Rain In December - Mưa Tháng 12

There are things that I regret 
There are things I can't forget There are things that I believe Through the hints that I receive I'm not giving up not yet... 

So many things I wanna say But words are getting in my way 

So many things I wanna do I can make it up to you I believe we'll find a way 
Cause Sometimes it rains in december (we all know that) 

Sometimes the snow falls in june (Don't you know that)
 Although it hurts to remember Our fall in september I know that I'll never surrender... 
Can I get it through to you In spite of the stupid things I do I never meant to say those words Wanna see you though it hurts Wish that we could talk it throughs 
I try to call you on the phone Just to see if you're at home I try to find the words to say

 How I miss you everyday Baby please pick up the phone... 
Cause Some times it rains in december... (we all know that)

 Sometimes the snow falls in june (Don't you know that) 
Although it hurts to remember Our fall in september I know that I'll never surrender... 
Sometimes it rains in december (we all know that) Sometimes the snow falls in june 
(Don't you know that)
 Although it hurts to remember
 Our fall in september I know that I'll never surrender... 
Sometimes it rains in december Sometimes the snow falls in june

 Although it hurts to remember Our fall in september I know that I'll never surrender... 
Someti mes it rains in december (Sometimes it rains) 

Sometimes the snow falls in june (Sometimes the snow falls in june) 
Although it hurts to remember Our fall in september I know that I'll never surrender..
I'll never surrender...
 I'll never surrender... I'll never surrender...


Lời việt
Có những điều mà tôi hối tiếc
Có những điều tôi không thể quên
Có những điều mà tin
Thông qua các gợi ý mà tôi nhận được
Tôi không từ bỏ chưa ...
Rất nhiều điều tôi muốn nói

Nhưng lời nói đang nhận được theo cách của tôi
Rất nhiều điều tôi muốn làm
Tôi có thể làm cho nó vào bạn
Tôi tin rằng chúng ta sẽ tìm ra cách
Nguyên nhânĐôi khi trời mưa trong tháng mười hai(Tất cả chúng ta biết rằng)

Đôi khi tuyết rơi vào tháng sáu(Các bạn không biết rằng)
Mặc dù điều đau khổ nhớMùa thu của chúng tôi trong tháng chín
Tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng ...
Tôi có thể nhận được thông qua với bạnMặc dù những điều ngu ngốc tôi

Tôi không bao giờ có nghĩa là để nói những lời đó
Muốn thấy bạn mặc dù nó đauMong rằng chúng ta có thể nói chuyện với nó thông qua
Tôi cố gắng để gọi cho bạn trên điện thoại

Chỉ để xem nếu bạn đang ở nhàTôi cố gắng để tìm thấy những lời muốn nói
Làm thế nào tôi nhớ anh hàng ngàyBé xin vui lòng nhấc điện thoại ...
Nguyên nhânĐôi khi trời mưa trong tháng mười hai ...(Tất cả chúng ta biết rằng)

Đôi khi tuyết rơi vào tháng sáu(Các bạn không biết rằng)Mặc dù điều đau khổ nhớ
Mùa thu của chúng tôi trong tháng chínTôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng ...
Đôi khi trời mưa trong tháng mười hai(Tất cả chúng ta biết rằng)

Đôi khi tuyết rơi vào tháng sáu(Các bạn không biết rằng)Mặc dù điều đau khổ nhớ
Mùa thu của chúng tôi trong tháng chín
Tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng ...
Đôi khi trời mưa trong tháng mười hai

Đôi khi tuyết rơi vào tháng sáuMặc dù điều đau khổ nhớ
Mùa thu của chúng tôi trong tháng chínTôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng ...
Đôi khi trời mưa trong tháng mười hai(Đôi khi trời mưa
)
Đôi khi tuyết rơi vào tháng sáu(Đôi khi tuyết rơi vào tháng sáu)
Mặc dù điều đau khổ nhớMùa thu của chúng tôi trong tháng chín
Tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng ... 
Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng ...Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng ...
Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng ...

copyright: Học đàn piano online

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.