Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Tính góc lệnh pha, lập bảng sinh công động cơ nhiều máyTuy nhiên độ lệch pha giữa các xi lanh đối với động cơ 6 máy là 120 độ là hoàn toàn đúng. Vì công thức tổng quát tính góc độ lệch pha: Góc lệch pha = 720 độ / số xi lanh.
Cũng từ thứ tự nổ và góc lệch pha này được dùng để thiết kế kết cấu trục khuỷu.Xem thêm hình sau:[​IMG]

đều thực hiện 1 chu trình công tác dều có 1 lần sinh công, chúng được bố trí thứ tự làm việc theo qui luật nhất định.Thứ tự nổ động cơ thông thườngĐộng cơ 3 xilanh: 1-3-2.Động cơ 4 xilanh: 1-3-4-2 hay 1-2-4-3.Động cơ 5 xilanh: 1-4-2-5-3.Động cơ 6 xilanh: 1-5-3-6-2-4 hay 1-4-2-6-3-5. Động cơ 8 xilanh: 1-5-4-2-6-3-7-8.Lập bảng thứ tự nổ của động cơ nhiều xi lanh

thời kỳ làm việc lệch nhau để đảm bảo sau 2 vòng quay mỗi xilanh 

Link tham khảo thêm
http://timtailieu.vn/tai-lieu/bai-giang-nhan-dang-dong-co-nhieu-xi-lanh-24561/
http://www.oto-hui.com/threads/goc-lech-cong-tac-dong-co-v6.55190/


copyright: Học đàn piano online

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.