Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Xác nhận nhân sự công an xã xác nhận


 • Mẫu giấy xác nhận nhân sự

 • Giấy xác nhận nhân sự là một trong những nội dung cần thiết để xác nhận nhân sự tham gia vào các giao dịch dân sự, chứng minh môt phần nhân thân về việc chấp hành pháp luật.

 • Hầu hết trong các hồ sơ xin việc, các hồ sơ nhân sự các nhà tuyển dụng đều cần có một Giấy xác nhận nhân sự của Cơ quan Công an cơ sở thay vì phải dùng đến Phiếu lý lịch tư pháp. Tuy nhiên việc xác nhận nhân sự này lại không có một mẫu mã văn bản thống nhất nào. Luật Doanh Gia cung cấp mẫu tham khảo để bạn đọc dễ áp dụng

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do – Hành phúc
  ................., ngày......tháng.....năm...............

   

  GIẤY XÁC NHẬN NHÂN SỰ
              Kính gửi: Công an xã, phường, thị trấn.......
  Tôi là:
  Họ và tên
  ………………..
  Ngày sinh
  : …………….
  Dân tộc
  : Kinh
  Quốc tịch
  : Việt Nam
  CMND số
  : ………….
  Ngày cấp
  : ………..
  Nơi cấp
  : Công an ……………..
  HKTT
  : …………………………..
  Chỗ ở hiện tại
  : ……………………….
  Trong quá trình sinh sống ở địa phương tôi luôn chấp hành tốt các chủ chương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bản thân luôn hoàn thành các nhiệm vụ được địa phương giao, không vi phạm pháp luật, không có tiền án tiền sự.
  Tôi cam đoan những lời trình bày của tôi là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, kính mong Quý cơ quan Công an xác nhận tình trang nhận sự ở địa phương của tôi, tôi xin chân thành cảm ơn!                                                                             
 • XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN.                                                          Người đề nghị                                                                                                                          (Ký, ghi rõ ho tên)

copyright: Học đàn piano online

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.