Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Bài 5 Hướng dẫn bơi ếch online

 KỸ THUẬT THỞ NƯỚC:
- Học trò phải ghi thật kỹ và nhấn mạnh chữ THỞ NƯỚC, bởi nếu Bạn hít  nước thì… (:D). Điều quan trọng nhất và không bao giờ được quên chính là thở ra trong nước và hít vào ngoài không khí, Bạn chỉ nên thở ra bằng  lổ mũi và hít vào bằng cách há hốc miệng. Tốt nhất Bạn nên tập thở trước khi đang đứng ở mực nước ngang ngực. Bạn vừa thở nươc vừa xoay đầu qua trái qua phải cho giống khi đang bơi sải thực tế


KỸ THUẬT BƠI ẾCH Phần 1 ( Tư thế bơi chuẩn )

KỸ THUẬT BƠI ẾCH Phần 2 ( Kỹ thuật chân )


KỸ THUẬT BƠI ẾCH Phần Cuối ( Kỹ thật Thở )copyright: Học đàn piano online

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.