Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Câu chuyện đêm trước sự kiện Gạc Ma 14/3/1988 (239)

Sự kiện Gạc Ma chỉ là một đỉnh điểm của quá trình đấu trí đấu lực giữa Việt Nam và Trung Quốc đã diễn ra từ cả năm trước đó.

Kênh Video tổng hợp VN YouTuber

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.